ජනාධිපති විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ජනාධිපති විද්‍යාලය - මිනුවන්ගොඩ

අභිමානයෙන් පෙරට යමු
ස්ථානය
මිනුවන්ගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය පළාත් සභා පාසලකි
ස්ථාපිත 1979 පෙබරවාරි මස 09 වැනිදා
විදුහල්පති කේ. කේ. ජයසේකර මිය.
ශ්‍රේණි 6 - 13
බාලක/බාලිකා මිශ්‍ර
වයස් පරාසය 11 to 19
වර්ණ(න්) මෙරූන් සහ කහ

        

වෙබ් අඩවිය

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනුවන්ගොඩ පිහිටා ඇති ජනාධිපති විද්‍යාලය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පරිපාලනය වන පාසලකි.

ජනාධිපති විදුහල ආරම්භ කරන ලද්දේ 1979 පෙබරවාරි 09 වන දා ය.

නිවාස[සංස්කරණය]

  • පරවි
  • මයුර
  • තිසර
  • ලිහිණි

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]