ඡන්දපොල

විකිපීඩියා වෙතින්

ඡන්ද විමසීමකදී ඡන්ද හිමිකරුවන් විසින් ඡන්ද පත්‍රිකා භාවිතාකර ඡන්දය ප්‍රකාශකරන ස්ථානය ඡන්දපොල නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඡන්දපොල&oldid=290354" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි