චිත්‍රක මාදුකාංග

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිගණක ආධාරයෙන් විවිධ චිත්‍ර නිර්මාණ සකස් කර ගැනීම සදහා භාවිත කරන මෘදුකාංග කාණ්ඩය චිත්‍රක මෘදුකාංග වශයෙන් හඳුන්වයි. මෙහිදී අපට ප්‍රභේද ගණනාවක් හමු වෙයි. මෙම කාණ්ඩ කිරීම සිදු වන්නේ එම නිර්මාණය කරන චිත්‍රක සඳහා භාවිත කරන ක්‍රමවෙදයන් ඔස්සේයි. බහුමාධ්‍යය මෘදුකාංග, රූප සංස්කරණ මෘදුකාංග, රාස්ටර් සහ වෙක්ටර් මෘදුකාංග ආදී වශයෙන් ප්‍රභේද පවතී.

Inkscape, Gimp, Scribus, Dia Diagram Editor මෘදුකාංග ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඔස්සේ ඔබට පෙර නිමියෙන්ම ලබා දෙන අතර නැතිනම් අන්තර් ජාලය ඔස්සේ භාගත කර ගැනීමට ද හැකියාව පවති.

Scribus 1.3 ලිනක්ස් මින්ට් (Linux Mint) මත
Adobe Acrobat 7.0 Professional වයින් මාදුකාංගය භාවිතාකර ඕපන් මැන්ඩ්‍රීවා ලිනක්ස් (OpenMandriva Linux) මත

මෘදුකාංග[සංස්කරණය]

Inkscape[සංස්කරණය]

වෙක්ටර් කාණ්ඩයේ මෘදුකාංගයක් වන මෙමගින් පොත් කවර, පෝස්ටර් වැනි විශාල ප්‍රමාණයේ චිත්‍ර නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා භාවිත කල හැකි මෘදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows, Apple Mac OS X හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

Gimp[සංස්කරණය]

ඡායාරූප සංස්කරණය කිරීම සඳහා භාවිත කෙරෙන රාස්ටර් වර්ගයේ මෘදුකාංගයකි. Microsoft Windows, Apple Mac OS X හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

Scribus[සංස්කරණය]

පිටු ගණනාවක් ඇති පොත් සඟරා ආදියෙහි ඇතුලු පිටු සකස් කර ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි මෘදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows, Apple Mac OS X, BSD, OS/2, UNIX හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

MyPaint[සංස්කරණය]

නිදහස් රේඛාවන් භාවිතයෙන් චිත්‍ර ඇදීම සදහා බාවිත කල හැකි මාදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows, Apple Mac OS X හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

වෙනත්[සංස්කරණය]

Master PDF Editor, PDFedit, Adobe Reader 9, PDF-XChange Viewer, Foxit Reader, Okular හා Adobe Acrobat Professional, PDF ලිපි සැකසීම, නැරබීම සදහා භාවිතා කල හැක. මේවායින් බොහොමයක් Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Android/Linux හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

චිත්‍ර නිර්මාණය සැකසීමට බහුලව භාවිතා වන Adobe Creative Suite, Apple Mac OS X හා Microsoft Windows මෙහෙයුම් පද්ධති සදහා සහයෝගය දක්වන අතර, CorelDRAW Graphics Suite, Microsoft Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා සහයෝගය දක්වයි. Adobe Creative Suite හා CorelDRAW Graphics Suite, Linux මත PlayOnLinux හා Wine භාවිතා කර පිහිටුවා ක්‍රියාත්මක කල හැක.

මිට අමතරව පහත මෘදුකාංග Flowcharts, Network Diagrams, Mind Maps, Project Charts, UML රූප සටහන් ආදිය ඇදීම සඳහා භාවිත කළ හැක.

SmartDraw[සංස්කරණය]

Flowcharts, Network Diagrams, UML රූප සටහන් ආදිය ඇදීම සඳහා භාවිත කළ හැකි මෘදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

Microsoft Visio[සංස්කරණය]

Flowcharts, Network Diagrams, UML රූප සටහන් ආදිය ඇදීම සඳහා භාවිත කළ හැකි මෘදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

StarUML[සංස්කරණය]

UML රූප සටහන් ආදිය ඇදීම සඳහා භාවිත කළ හැකි මෘදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows, Apple Mac OS X හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක. Linux මත PlayOnLinux භාවිතා කර පිහිටුවා ක්‍රියාත්මක කල හැක.

Dia Diagram Editor[සංස්කරණය]

Flowcharts, Network Diagrams, UML රූප සටහන් ආදිය ඇදීම සඳහා භාවිත කළ හැකි මෘදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows, Apple Mac OS X හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

Algorithm Flowchart Editor[සංස්කරණය]

AFCE මගින් මිනිත්තු කිහිපයකින් පහසුවෙන් Flowcharts නිර්මාණය කිරීම, සංස්කරණය, මුද්රණය කිරීම හා export කිරීමට හැකියාව ඇත. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows, Apple Mac OS X හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]

අඩවියෙන් බැහැර පිටු[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චිත්‍රක_මාදුකාංග&oldid=422845" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි