සජීවීකරණ මෘදුකාංග

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සජීවීකරන මෘදුකාංග මඟින් පරිගණකය තුළ අඳින ලද චිත්‍රයක් හෝ නිර්මාණය කරන ලද රූප සදහා චලනයන් එකතු කිරීම සිදු වේ. මෙම මෘදුකාංග වර්තමානයේ දී ඉතාමත් ජනප්‍රිය මාදුකාංගයකි. ඉසුරු ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුල ද මෙවැනි සජීවිකරන මෘදුකාංග කිහිපයක් ඒකරාශි කර තිබේ.

Blender 2.77 වින්ඩොස් 10 (Windows 10) මත
Synfig Studio ගෙන්ටෝ ලිනක්ස් (Gentoo Linux) මත

මෘදුකාංග[සංස්කරණය]

බ්ලෙන්ඩර් (Blender)[සංස්කරණය]

ඉතාමත් පහසුවෙන් ත්‍රිමාන සජීවීකරණයන් කර ගත හැකි මෘදුකාංගයකි බ්ලෙන්ඩර්. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows, Apple Mac OS X හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

සින්ෆිග් (Synfig Studio)[සංස්කරණය]

ද්විමාන සජීවීකරණය කර ගත හැකි මාදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows, Apple Mac OS X හා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

මෝහෝ (Anime Studio, Moho)[සංස්කරණය]

ද්විමාන සජීවීකරණය කර ගත හැකි මාදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය Microsoft Windows හා Apple Mac OS X මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිතා කල හැක.

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]

අඩවියෙන් බැහැර පිටු[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සජීවීකරණ_මෘදුකාංග&oldid=380204" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි