ඉසුරු ලිනක්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඉසුරු ලිනක්ස්
ISURU Linux L MOE.png
Isuru Linux 20.04 Wall paper.png
ISURU Linux 20.04
සමාගම / විකාශකයාMinistry Of Education, Sri Lanka
මෙ.ප පෙළපතUnix-like
වැඩකරන තත්ත්වයCurrent
මූලාශ්‍ර ආකෘතියFree and open source software
ප්‍රථම නිකුතුව30 ජුනි 2012 (2012-06-30)
නවතම ස්ථාවර නිකුතුව20.04 LTS / 30 අප්‍රේල් 2020; මාස ගණනකට 9 ක් පෙර (2020-04-30)
ලැබිය හැකි භාෂාMultilingual
යාවත්කාලීන ක්‍රමයAPT (Software Updater, GNOME Software)
පැකේජ කළමනාකරුdpkg, Snappy
කරළිi386, AMD64
කර්නල් වර්ගයLinux (Monolithic-based Hybrid)
පරිශ්‍රීලකස්ථානGNU
සාමාන්‍ය පරිශ්‍රීලක අතුරු මුහුණතGNOME
බලපත්‍රයGNU GPL & Various others.
නිල වෙබ් අඩවියisurulinux.sch.lk

ඉසුරු ලිනක්ස් (English: ISURU Linux) මෙහෙයුම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් සංවර්ධනය කර ශ්‍රී ලංකීය පාසල් පද්ධතිය සදහා සුදුසු පරිදි මෘදුකාංග ඔබ්බවා සකසා ඇත. ඉසුරු ලිනක්ස්, උබුන්ටු ලිනක්ස් (English: Ubuntu) මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කරගෙන නිමවා ඇත. එහෙයින් මෙය "මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා යෙදුම් මෘදුකාංග එකතුව" වශයෙන් හැඳින් වේ.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

ඉසුරු ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් 2012 ජුනි 30 වන දින ශ්‍රී ලංකීය පාසල් පද්ධතිය සදහා හදුන්වා දෙන ලදී. ඒ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, ගුරුවරුන් මෙන් ම විවෘත මෘදුකාංග සඳහා ඇලුම් කරන ප්‍රජාවගේ දායකත්වය ලබා ගැණිනි.

මුල්වරට ISURU Linux 12.04 සංස්කරණය නිකුත් කරනු ලැබූ අතර දෙවන සංස්කරණය වුයේ ISURU Linux 14.04 සංසකරණයයි. මෙම ප්‍රධාන සංස්කරණය තුලින් ලබා ගත් අත්දැකීම් පාදක කර ගනිමින් 2016 අප්‍රේල් 30 වන දින ISURU Linux 16.04 "වෙනසකට" ("For a Difference") ලෙස නව සංස්කරණයක් නිකුත් කරණ ලදී.

භාවිතය[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකාවේ අ.පො.ස. උසස් පෙළ හා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ "තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණය" විෂය ඉගැන්වීම සඳහා භාවිතා කරණු ලැබේ.

භාගත කර ගැනීම[සංස්කරණය]

මෙම මෙහයෙුම් පද්ධතිය ඉසුරු ලිනක්ස් නිළ වෙබ් අඩඩිය හරහා භාගත කර ගැනීමට හැකිය. එසේ නෙමැති නම් (ISURU Linux 16.04) බාගත කරගැනීමේ මෙම සබැඳිය භාවිතා කල හැකිය.

ඉසුරු ලිනක්ස් ස්ථාපනය කිරීම[සංස්කරණය]

ස්ථාපිත ආකාර[සංස්කරණය]

මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිගණකය තුල ස්ථාපිත කිරීමට භාවිතා කල හැකි ක්‍රම 3ක් පවතී.

 • Virtual Machine (VM) එකක් භාවිතා කිරීම මගින්
 • Dual Boot ක්‍රමය භාවිතා කිරීම මඟින් (ද්විත්ව මෙහෙයුම් පද්ධති)
මීපේ, ඉසුරු ලිනකස් පුහුණු වැඩසටහන
සිසුන් ඉසුරු ලිනකස් ඉගෙනගනිමින්...
 • මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය පමණක්

ලෙස ස්ථාපිත කළ හැකි අතර පහත පද්ධති අවශ්‍යතා සැලකිය යුතුය.

පද්ධති අවශ්‍යතා[සංස්කරණය]

ඉසුරු ලිනක්ස් 14.04 සඳහා මතු දැක්වෙන අවම පද්ධති අවශ්‍යතා නිර්දේශ කර ඇත.

 • Architecture: IA-32
 • Processor: 1 GHz Pentium 4 processor
 • RAM: 1 GB
 • Hard Disk Space: 15 GB (30 GB නිර්දේශ කරනවා)
 • Resolution: 1024 X 768

ඉසුරු ලිනක්ස් 16.04 සඳහා මතු දැක්වෙන අවම පද්ධති අවශ්‍යතා නිර්දේශ කර ඇත.

 • Architecture: IA-32, AMD64
 • Processor: 2 GHz Dual Core processor
 • RAM: 2 GB
 • Hard Disk Space: 25 GB (30 GB නිර්දේශ කරනවා)
 • Resolution: 1024 X 768

ඉසුරු ලිනක්ස් නවතම සංස්කරණයන්, උබුන්ටු ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කරගෙන නිමවා ඇති බැවින් උබුන්ටු ලිනක්ස් හී අවම පද්ධති අවශ්‍යතා හා සමපාත වේ.

ඉසුරු ලිනක්ස් නිකුත් කිරීම්[සංස්කරණය]

ඉසුරු ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සංස්කරණ කීපයක් හදුන්වා දී ඇත. මේ දක්වා නිකුත් කල, අනාගතයේ නිකුත් කිරීමට ඇති ඉසුරු ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සංස්කරණ පිළිබඳ විස්තර පහත පරිදි දැක්විය හැක.

සංස්කරණය ඉසුරු ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නම නිකුත් කල දිනය
12.04 LTS
ISURU Linux 12.04
2012-06-30
14.04 LTS
ISURU Linux 14.04
2014-04-30
16.04 LTS
ISURU Linux 16.04
2016-04-30
18.04 LTS
ISURU Linux 18.04
2018-04-30
20.04 LTS
ISURU Linux 20.04
2020-04-30
Legend: Red Release no longer supported Yellow Release still supported Green Latest version Blue Future release

උදව් සහ තාක්ෂණික සහාය[සංස්කරණය]

මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් පුහුණු කරන ලද විශේෂිත ඉසුරු ලිනක්ස් කණ්ඩායමක් පිහිටුවා ඇත. ජාතික මට්ටමින් මෙන්ම පළාත් මට්ටමින් පුහුණු කරමින් ගොඩනගන මෙම කණ්ඩායම ඔස්සේ කලාප සහ පළාත් මට්ටමින් මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිත කිරීමේ දී ඇති වන ප්‍රායෝගික ගැටළු නිරාකරණය කිරීමට මෙන් ම මඟ පෙන්වීම සිදු කරනු ලබයි.

මෙම ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම් සඳහා මෙන් ම දෝෂ නිරාකරණය සඳහා විවෘත මෘදුකාංග භාවිත කරන ප්‍රජාවගෙන් ලැබෙන සුවිශේෂ සහය අති විශාල වන අතර ඔවුන්ගේ සහය සඳහා ෆෝරමය හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි (පිටුව) භාවිතා කල හැකිය.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකීය පාසල් පද්ධතිය තුල සිටින ගුරුවරුන්ගේ නිදහස් හා විවෘත පරිගණක මෘදුකාංග පිළිබද දැනුම වර්ධනය කිරීමට "ඉසුරු ලිනක්ස් පුහුණු අත්පොත" නමින් ගුරු පුහුණු පොතක් ද ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සකසා, මුද්‍රණය කර ශ්‍රී ලංකීය පාසල් පද්ධතිය තුල බෙදා හැර ඇත.

යෙදුම් මෘදුකාංග එකතුව[සංස්කරණය]

ISURU Linux 14.04 DVD ඇසුරුම

ඉසුරු ලිනකස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා යෙදුම් මෘදුකාංග එකතුව ඔස්සේ විවිධ අංශ යටතේ පෙර නිමියෙන් ම එක් කර ඇති යෙදුම් මෘදුකාංග විශාල සංඛ්‍යාවකි. මේසේ විශාල යෙදුම් මෘදුකාංග ප්‍රමාණය එක් කිරීම තුළින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පාසල් පද්ධතියේ දෛනික ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය සියළුම මෘදුකාංග මේ තුල ඒකරාශී කර පද්ධතියට ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙයි. මෙම මෘදුකාංග කාණ්ඩ ගණනාවකි. එනම්:

ඉසුරු ලිනක්ස් පුහුණු අත්පොත[සංස්කරණය]

ඉසුරු ලිනක්ස් සමඟින් ලැබෙන යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය පිළිබඳවත් ඒවා පංතිකාමරයේ භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳවත් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම් ලබා දීම අරමුණු කර ගනිමින් පැවැත්වෙන ඉසුරු ලිනක්ස් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සකස් කළ ලේඛනය "ඉසුරු ලිනක්ස් පුහුණු අත්පොත" වශයෙන් හැඳින්වේ. එම අත්පොත භාගත කර ගැනීමට හෝ කියවීමට මෙම යොමුව භාවිත කරන්න.

Screenshots[සංස්කරණය]

අඩවියෙන් බැහැර පිටු[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉසුරු_ලිනක්ස්&oldid=476399" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි