චන්ද්‍ර සූර්ය දින දසුන්

විකිපීඩියා වෙතින්
(චන්ද්‍ර සූර්ය දින දසුන වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

චන්ද්‍ර සූර්ය දින දසුන් යනු, චන්ද්‍ර කලා සහ සූර්ය වර්ෂය යන දෙකම භාවිතා කරන දින දසුන් විශේෂයක් වෙයි.

නිදසුන්[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]