ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

විකිපීඩියා වෙතින්
Section and elevation of the dome of Florence Cathedral, Italy.
Brunelleschi in Italy, in the building of the dome, not only transformed the cathedral and the city of Florence, but also the role and status of the architect.

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය (architecture) යනු

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී[සංස්කරණය]


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

Find more information on ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය by searching Wikipedia's sister projects:

Wiktionary-logo.svg Dictionary definitions from Wiktionary
Wikibooks-logo.svg Textbooks from Wikibooks
Wikiquote-logo.svg Quotations from Wikiquote
Wikisource-logo.png Source texts from Wikisource
Commons-logo.svg Images and media from Commons
Wikinews-logo.png News stories from Wikinews

  • Panayiotis Pagalos, "The significance of time in contemporary architecture. Technical and poetic time: the case of Aldo Rossi", Phd dissertation, University of Patras, Greece, 2008

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගෘහ_නිර්මාණ_ශිල්පය&oldid=532681" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි