වාස්තු ශාස්ත්‍රය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
වාස්තු පුරුෂයා නම් සංකල්පය

වාස්තු ශාස්ත්‍රය හෙවත් වාස්තුවේදය යනු ඉන්දියානු සම්ප්‍රදායික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයවේ. මෙම ක්‍රමය based on directional alignments. It is primarily applied in Hindu architecture, especially for Hindu temples, although it covers other applications, including poetry, dance, sculpture, etc. The foundation of Vastu is traditionally ascribed to the mythical sage Mamuni Mayan.

While Vastu had long been essentially restricted to temple architecture, there has been a revival in India in recent decades, notably under the influence of V. Ganapati Sthapati of Chennai, Tamil Nadu (b. 1927), who has been campaigning for a restoration of the tradition in modern Indian society since the 1960s.

Terminology[සංස්කරණය කරන්න]

The Sanskrit word vastu means "any really existing or abiding substance or essence, thing, object, article", and also "goods, wealth, property". The vrddhi, vāstu takes the meaning of "the site or foundation of a house, site, ground, building or dwelling-place, habitation, homestead, house". The underlying root is vas "to dwell, live, stay, abide".[1]

The term shastra may loosely be translated as "science, doctrine, teaching".

මූල ධර්ම[සංස්කරණය කරන්න]

පංච මහා භූත[සංස්කරණය කරන්න]

වාස්තු පුරුෂ මණ්ඩල[සංස්කරණය කරන්න]

Texts[සංස්කරණය කරන්න]

Canonical Vastu shastras include

Other treatises such as Agni Purana and works by Kautilya and Sukracharya are not popular even though they preceded the previously mentioned documents. Distinction of style exists due to each document's place of origin. Mayamata and Mansara Silpa Shastra are considered Dravidian because they are from south India whereas Visvakarama Vastu Shastra is considered Indo-Aryan due to its north Indian origin.

Western reception[සංස්කරණය කරන්න]

Vastu has made inroads in western esotericism, where architecture and "environmental metaphysics" have traditionally been dominated by Chinese Feng Shui, only in the 2000s, reflecting the comparatively recent revival of Vastu in Indian society itself.

Beginning in the late 1990s, a number of Western publications aiming at the esotericism market have appeared, offering Vastu as an alternative to Chinese Feng Shui.

See also[සංස්කරණය කරන්න]

References[සංස්කරණය කරන්න]

  • D. N. Shukla, Vastu-Sastra: Hindu Science of Architecture, Munshiram Manoharial Publishers, 1993, ISBN 978-81-215-0611-3.
  • B. B. Puri, Applied vastu shastra in modern architecture, Vastu Gyan Publication, 1997, ISBN 978-81-900614-1-4.
  • Vibhuti Chakrabarti, Indian Architectural Theory: Contemporary Uses of Vastu Vidya Routledge, 1998, ISBN 978-0-7007-1113-0.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වාස්තු_ශාස්ත්‍රය&oldid=286440" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි