ගුණධර්ම (වාස්තු විද්‍යාඥයා)

විකිපීඩියා වෙතින්

ගුණධර්ම හෝ ගුණදර්ම යනු, ඉන්දුනීසියාවෙහි මධ්‍යම ජාවාහී, නවවන-සියවයසහි බෞද්ධ ස්මාරකයක් වන බොරෝබුදූර්,[1] හී වාස්තු විද්‍යාඥයාගේ නම බවට සැලකෙයි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]