ගිම්හානතරණය

විකිපීඩියා වෙතින්

ශිශිරතරණය වැන්නක් වන ගිම්හානතරණය යනු, සත්ත්වයන්ගේ සුප්තතා තත්ත්වයක් වන අතර, එහි විශේෂිත ලක්ෂණ වන්නේ, ඉහළ උෂ්ණත්වයන් සහ ශුෂ්ක තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් ක්‍රියාරහිතබව සහ පරිවෘත්තික සීඝ්‍රතාවයන් අඩු මට්ටමක පැවතීමයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගිම්හානතරණය&oldid=372423" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි