ගායියා (අභ්‍යාවකාශ යානය)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ගයියා
Gaia spacecraft.jpg
ගයියා අභ්‍යාවකාශ යානයෙහි සිත්තරකුගේ සංකල්පනාවක්
මෙහෙයුම් වර්ගය අභ්‍යාවකාශ ගවේෂණය
ක්‍රියාකරු ESA
COSPAR ID 2013-074A
වෙබ් අඩවිය sci.esa.int/gaia/
මෙහෙයුම් පැවතුම් කාලය වසර 5 (සැලසුම් කර ඇත)[1]
අභ්‍යාවකාශයානා ගුණාංග
නිෂ්පාදක EADS ඇස්ට්‍රියම්
e2v ටෙක්නොලොජීස්
දියත් ස්කන්ධය 2,029 කිග්‍රෑ[convert: unknown unit]
වියලි ස්කන්ධය 1,392 කිග්‍රෑ[convert: unknown unit]
මාන 4.6 මී × 2.3 මී[convert: unknown unit]
ජවය 1910 වොට්
මෙහෙයුමෙහි ඇරඹුම
අභ්‍යාවකාශගතකිරීම් දිනය 19 දෙසැම්බර් 2013, 09:12:14 (19 දෙසැම්බර් 2013, 09:12:14) UTC[2]
රොකට්ටුව සෝයුස් ST-B/ෆ්‍රගට්-MT
අභ්‍යාවකාශගතකිරීම් අඩවිය කූරු ELS
කොන්ත්‍රාත්කරු උරියන්ස්පේස්
කක්ෂීය පරාමිතික
සමුද්දේශ පද්ධතිය සූර්යයා–පෘථිවියL2
රජයනය ලීසජූ කක්ෂය
පරිදුරාන්තිකය 90,000 කිමී[convert: unknown unit] (සැලසුම් කර ඇත)[1]
Apoදුරාන්තිකය 340,000 කිමී[convert: unknown unit] (සැලසුම් කර ඇත)[1]
ආවර්තය 180 දින
Epoch සැලසුම් කර ඇත
ප්‍රතිචාරක
කලාපය S කලාපය (TT&C සහාය)
X කලාපය (දත්ත අත්කර ගැනීම)
කලාප පළල කිබිට්/තත් කිහිපයක් පහළට සහ ඉහළට (S කලාපය)
3-8මෙබිට්/තත් බාගැනුම(X කලාපය)
උපකරණ
ASTRO: නක්ෂත්‍රමිතික උපකරණය
BP/RP: ප්‍රකාශමිතික උපකරණය
RVS: අරීය ප්‍රවේග වර්ණාවලීමානය
Gaia logo.png

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]