කොළ පාට

විකිපීඩියා වෙතින්
කොළ පාට
Color icon green.svg
 — වර්ණාවලී සමකක්ෂ —
Wavelength 520–570 nm
Frequency ~575–525 THz
 — Common connotations —
nature, growth, hope, youth, sickness, health, Islam, spring, Saint Patrick's Day, money (US), and envy
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #00FF00
sRGBB (r, g, b) (0, 255, 0)
Source sRGB approximation to NCS S 2060-G
B: Normalized to [0–255] (byte)

දළ වශයෙන් නැනෝමීටර 520–570 පමණ තරංග ආයාමයක් සහිත ශක්තිය ප්‍රමුඛත්වය දරණ වර්ණාවලීයකින් හෙබි ආලෝකය විසින් උපදවනු ලබන සංජානනය කොළ නමැති වර්ණය වෙයි. ව්‍යාකලන වර්ණ පද්ධතියෙහි, එය ප්‍රාථමික වර්ණයක් නොවන අතර, කහ සහ නිල් මිශ්‍රණයකින් හෝ, කහ සහ සයන් වර්ණ මිශ්‍රණයකින් නිපැයෙනු ලබයි; ආකලන ප්‍රාථමික වර්ණ අතුරින් එකක් ලෙස එය සැලකෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කොළ_පාට&oldid=251036" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි