කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Limestone quarry in Brønnøy, Norway.

කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් (සාම්ප්‍රදායිකව අළු හුණු ලෙසින් හැඳින්වෙන) යනු Ca(OH)2 යන රසායනික සූත්‍රය සහිත අකාබනික සංයෝගයකි. එය අවර්ණ ස්ඵටිකයක් හෝ සුදු පැහැති කුඩු සහ හෙන්චලියම් ඔක්සයිඩ් (හුණු හෝ පිළිස්සු හුණු ලෙස හැඳින්වේ) මිශ්ර වී හෝ ජලය සමග පොඩි කර ඇත. එහි හයිඩ්රේටඩ් හුණු, කෝස්ටික් හුණු, කොන්ක්රීට්, හුණු, ලෙඤ්ඤා, කැල් හෝ අච්චාරු දැමූ දෙහි ඇතුලත්ය. කැල්සියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ් ආහාර පිළියෙල කිරීම වැනි බොහෝ යෙදීම්වල භාවිතා වේ. ලුමියම් යනු කැල්සියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ් අසංතෘප්ත විසඳුම් සඳහා පොදු නාමයකි.

කැල්සියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ්

කැල්සියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ්

වෙනත් නම්

දෙහි හුණු මිශ්ර ලයිම් කැල්සියම් (II) හයිඩ්රොක්සයිඩ් හුණු පිටි හයිඩ්රේටඩ් හුණු පොට්ටලයිට් කැල්සියම් හයිඩ්රේට්