කාවන්ගෝ බටහිර පළාත (නැමීබියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්

කාවන්ගෝ බටහිර නැමීබියාවේ කලාප දහහතරෙන් එකකි. එහි අගනුවර සහ එකම ස්වයං පාලන ජනාවාස වන්නේ Nkurenkuru වේ, එහි ආණ්ඩුකාරයා සර්ක්කා අවුසිකු වේ. 2013 දී කාවන්ගෝ කලාපය කාවන්ගෝ නැගෙනහිර සහ කාවන්ගෝ බටහිර ලෙස බෙදී ඇති විට කලාපය නිර්මාණය කරන ලදී. උතුරේ, කාවන්ගෝ බටහිර ඇන්ගෝලාවේ ක්වාන්ඩෝ කියුබන්ගෝ පළාතට මායිම් වේ. දේශීය වශයෙන්, එය පහත සඳහන් කලාපවලට මායිම් වේ:

නැමීබියාවේ අනෙකුත් බොහෝ ප්‍රදේශවලට සාපේක්ෂව අධික වර්ෂාපතනයක් සහ එය නම් කරන ලද කාවන්ගෝ ගඟේ පිහිටීම නිසා, මෙම කලාපය විවිධ භෝග වගා කිරීම සඳහා මෙන්ම සංවිධානාත්මක වන වගාව සහ කෘෂි වන වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික හැකියාවන් ඇත., ගෘහ භාණ්ඩ සෑදීම සහ ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත උත්තේජනය කරයි. කාවන්ගෝ බටහිර සහ එහි සහෝදර කලාපය කාවන්ගෝ නැගෙනහිර කෙසේ වෙතත් නැමීබියාවේ දුප්පත්ම ප්‍රදේශ වේ.[1]

කලාපය මැතිවරණ කොට්ඨාස අටකට බෙදා ඇත:[2][3]

 • කැපකෝ
 • මාන්කුම්පි
 • ම්පුංගු
 • මියුසීස්
 • න්කාමන්ගෝරෝ
 • න්කුන්කුනි
 • න්කුරෙන්කුරු
 • ටොන්ඩෝරෝ

2015 ප්‍රාදේශීය මැතිවරණයේදී SWAPO මැතිවරණ කොට්ඨාශ අටෙන්ම ජයග්‍රහණය කළේය.[4] 2020 ප්‍රාදේශීය මැතිවරනයේදී SWAPO විසින් සියලුම මැතිවරණ කොට්ඨාශ ද ජයග්‍රහණය කරන ලදී, ඒ සියල්ලම විශාල ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් සහ සමස්ත ඡන්ද වලින් 90% කට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකිනි.[5]

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

 1. Kandjimi, Shoki (5 November 2020). "Kavango East not a poor region - governor". New Era. p. 1.
 2. Haufiku, Mathias (22 August 2013). "Kavango awaits second governor". New Era. 31 August 2013 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 27 August 2013.
 3. Nakale, Albertina (9 August 2013). "President divides Kavango into two". New Era. allafrica.com. 22 October 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 16 August 2013.
 4. "Regional Council Election Results 2015". Electoral Commission of Namibia. 3 December 2015. pp. 7–8. 8 December 2015 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 5. "Regional Council 2020 Election Results". Interactive map. Electoral Commission of Namibia. 18 January 2021. 12 June 2021 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 11 May 2021.