ඔස්හිකොටෝ කලාපය (නැමීබියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්

ඔස්හිකොටෝ යනු නැමීබියාවේ ප්‍රදේශ දහහතරෙන් එකක් වන අතර එය ඔට්ජිකෝටෝ විල නමින් නම් කර ඇත. එහි අගනුවර ඔමුතියයි . කලාපයේ තවත් ප්‍රධාන ජනාවාස වන්නේ 2008 දක්වා ඔස්හිකොටෝ හි අගනුවර වූ සුමේබ් සහ ඔනිපා ය. 2020 වන විට ඔෂිකෝටෝ හි ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයින් 112,170 ක් සිටියහ.[1]

ඔස්හිකොටෝ කලාපය එහි පැරණි අගනුවර වන සුමේබ් අසල ඔට්ජිකෝටෝ[2] විල අනුව නම් කර ඇත.

ඔෂිකෝටෝ යනු වෙරළ තීරයක් හෝ විදේශීය මායිමක් නොමැති නැමීබියානු කලාප තුනෙන් එකකි. එය පහත කලාපවලට මායිම් වේ:

 • ඔහන්ග්වේනා - උතුර
 • කාවන්ගෝ බටහිර - නැගෙනහිර
 • ඔට්ජොසොන්ඩ්ජුපා - ගිනිකොනදිග
 • කුනේනේ - නිරිතදිග
 • ඔෂානා - බටහිර

ඔෂිකෝටෝ මැතිවරණ කොට්ඨාශ එකොළහකින් සමන්විත වේ:

 • එන්ගොඩි
 • ගිනාස්
 • නෙහාලේ ලියම්පිංගනා
 • ඕකංකොලෝ
 • ඕලුකොන්ද
 • ඕමුන්ටේලේ
 • ඔමුතියග්විපුණ්ඩි
 • ඕනයෙන
 • ඕනීපා
 • ඔන්යාන්යා
 • සුමේබ්

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

 1. "Regional Council 2020 Election Results". Interactive map. Electoral Commission of Namibia. 18 January 2021. සම්ප්‍රවේශය 17 February 2022.
 2. Heita, Desie (13 November 2015). "Oshikoto scores big in development budget". New Era. 4 March 2016 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 9 March 2024.