ක්යෝතෝ ප්‍රඥප්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Participation in the Kyoto Protocol
  Signed and ratified
  Signed, ratification pending
  Signed, but not ratified
  Non-signatory

ක්යෝතෝ ප්‍රඥප්තිය යනු හරිතාගාර වායූන් මුදා හැරීම අඩු කිරීමට රටවල් කිහිපයක් එක්වී එන ලද එකඟතාවයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්යෝතෝ_ප්‍රඥප්තිය&oldid=623725" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි