ක්යෝතෝ ප්‍රඥප්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Participation in the Kyoto Protocol      Signed and ratified      Signed, ratification pending      Signed, but not ratified      Non-signatory

ක්යෝතෝ ප්‍රඥප්තිය යනු හරිතාගාර වායූන් මුදා හැරීම අඩු කිරීමට රටවල් කිහිපයක් එක්වී එන ලද එකඟතාවයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්යෝතෝ_ප්‍රඥප්තිය&oldid=478641" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි