කළු මම්බා

විකිපීඩියා වෙතින්
කළු මම්බා
කළු මම්බා
කළු මම්බාගේ හිස
කළු මම්බා
කළු මම්බා
කළු මම්බාගේ පැතිර යාම
කළු මම්බා

අප්‍රිකානු කළු මම්බා යනු අධික විස සහිත සර්පයෙකි.King cobra ට පසුව දෙවැනියට දිගම විස සහිත සර්ප විශේෂය කළු මම්බා යි.මොවුන්ගේ සාමාන්ය දිග මීටර් 3 (අඩි 9 අඟල් 10) ක් වන අතර මීටර් 4.3 සිට 4.5 (අඩි 14 අඟල් 1 සිට අඩි 14 අඟල් 9)දක්වා වාර්තා වී ඇත.ලොව දෙවැනියට වේගවත්ම සර්පයාද කළු මම්බා යි.විද්‍යාත්මක නාමය Dendroaspis polylepis වේ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කළු_මම්බා&oldid=490264" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි