කථිකාචාර්ය

විකිපීඩියා වෙතින්
කථිකාචාර්යවරියක්

කථිකාචාර්ය විශ්ව විද්‍යාලයක් අධ්‍යයන තනතුරකි.

එක්සත් රාජධානි ක්‍රමය තුල කථිකාචාර්ය තනතුර[සංස්කරණය]

ඉගැන්වීමේ සහ පර්යේෂණ කටයුතුවල යෙදෙන්නාවූ විශ්වවිද්‍යාල කාර්යමණ්ඩල තනතුරකි. යම් වසර ගණනකට පසු ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය තකතුරට උසස් විය හැක.

අදාල රටවල්[සංස්කරණය]

අ.එ.ජ. ක්‍රමය තුල කථිකාචාර්ය තනතුර[සංස්කරණය]

විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගැන්වීම සිදුකරන්නාවූද එනමුත් විශ්වවිද්‍යාල කාර්යමණ්ඩල තනතුරක් නොදරන්නාවූද පුද්ගලයෝ කථිකාචාර්ය ලෙස හැඳින්වේ.

අදාල රටවල්[සංස්කරණය]

වෙනත් ක්‍රම[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කථිකාචාර්ය&oldid=413750" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි