ආචාර්ය

විකිපීඩියා වෙතින්
මහාචාර්ය  G. L. D විකමසිංහ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආචාර්ය&oldid=470547" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි