කතුර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කතුරක්

කතුර යනු අතින් ක්‍රියාත්මක කල හැකි කැපුම් උපකරණයකි. විවිධ ආකාරයන්ගෙන් යුක්ත කතුර දැකිය හැකි අතර ඒවා විවිධ ද්‍රව්‍යන් කැපීම සඳහා භාවිතා කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කතුර&oldid=451958" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි