එන්සයික්ලොපීඩියා බ්‍රිටැනිකා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
එන්සයික්ලොපීඩියා බ්‍රිටැනිකා
100px
කර්තෘ As of 2008, 4,411 named contributors
රට (1768–1900) ස්කොට්ලන්තය
(1901–2012) ඇ.එ.ජ.
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
විෂයය General
ප්‍රභේදය Reference encyclopaedia
ප්‍රකාශකයා Encyclopædia Britannica, Inc.
Official site
ප්‍රකාශිත දිනය
1768–2012 (මුද්‍රිත පොත)
මාධ්‍ය වර්ගය As of 2008, 32 volumes (hardbound)
අයිඑස්බීඑන් ISBN 1-59339-292-3
ඕසීඑල්සී 71783328