එන්සන්ජේ දිස්ත්‍රික්කය, මලාවි

විකිපීඩියා වෙතින්

එන්සන්ජේ යනු මලාවි හි දකුණු කලාපයේ පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයකි . අගනුවර එන්සන්ජේ වේ. දිස්ත්‍රික්කය වර්ග කිලෝමීටර 1,942 (වර්ග සැතපුම් 750) ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි සහ 194,924 ජනගහනයක් ඇත.

එන්සන්ජේ නගරයට අමතරව, එහි වැදගත් නගර වන බංගුලා, මාර්කා, ටෙන්ගානි සහ ෆාතිමා ඇත.

මාර්කා යනු මලාවි හි දකුණු දෙසින් පිහිටි නගරය වන අතර දැනටමත් මොසැම්බික් ( විලා නෝවා ද ෆ්‍රොන්ටෙරා ) සමඟ වියළි මායිමේ අද්දර පිහිටා ඇත.

රජයේ සහ පරිපාලන අංශ[සංස්කරණය]

එන්සන්ජේ හි ජාතික සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස පහක් ඇත:

 • එන්සන්ජේ - මධ්‍යම
 • එන්සන්ජේ - ලලන්ජේ
 • එන්සන්ජේ - උතුර
 • එන්සන්ජේ - දකුණ
 • එන්සන්ජේ - නිරිතදිග

2009 මැතිවරණයෙන් පසු මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශ සියල්ලම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රගතිශීලී පක්ෂයේ සාමාජිකයින් විසින් හිමිකරගෙන ඇත. [1]

ජනවිකාස[සංස්කරණය]

2018 මලාවි සංගණනය වන විට, ජනවාර්ගික කණ්ඩායම අනුව එන්සන්ජේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය බෙදා හැරීම පහත පරිදි විය: [2]

 • 84.0% සේන
 • 7.3% ලොම්වේ
 • 5.0% Mang'anja
 • 0.9% චේවා
 • 0.7% යාඕ
 • 0.5% Ngoni
 • 0.4% ටොංගා
 • 0.2% තුඹුක
 • 0.0% Nkhonde
 • 0.0% Nyanja
 • 0.0% Lambya
 • 0.0% සුක්වා
 • 0.8% වෙනත් අය

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]