එක්සත් කිරීමේ දිනය (කැමරූන්)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
එක්සත් කිරීමේ දිනය
Observed byකැමරූන්
Date1 ඔක්තොම්බර්

එක්සත් කිරීමේ දිනය යනු, ඔක්තොම්බර් 1 දිනදී පවත්වනු ලබන කැමරූන් දේශයෙහි නිවාඩු දිනයක් වන අතර, එහිදී සැමරෙන්නේ 1961 දී එක්සත් රාජධානිය වෙතින් බ්‍රිතාන්‍ය දකුණු කැමරූන් හී නිදහස සහ ප්‍රංශ කැමරුන්න සහ එක්සත් වීමයි. 1960 ජනවාරි 1 දිනදී ප්‍රංශය වෙතින් ප්‍රංශ කැමරුන්නහී නිදහස ලැබීම හා මෙය පටලවා ගත යුතු නොවේ.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  • වයිජ්ට්, සුසානා, සංස්. (2006). කැමරූන්. ස්පාඤ්ඤය: MTH මල්ටිමීඩියා S.L.