එක

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
1

−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cardinal 1
එක
අනුපිලිවෙල පළමුවන
ප්‍රථම
Numeral system unary
Factorization
Divisors 1
රෝම ඉලක්කම I
ග්‍රීක ඉලක්කම α'
Roman numeral (Unicode) Ⅰ, ⅰ
සිංහල ඉලක්කම
Persian ١ - یک
අරාබි ඉලක්කම ١
Ge'ez
Bengali
චීන ඉලක්කම 一,弌,壹
Korean 일, 하나
Devanāgarī
Telugu
දෙමළ ඉලක්කම
Kannada
Hebrew א (alef)
Khmer
Thai
prefixes mono- /haplo- (from Greek)

uni- (from Latin)

Binary 1
Octal 1
Duodecimal 1
Hexadecimal 1

තනි ඒකකයක් හඳුන්වන ඉලක්කම වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එක&oldid=268929" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි