උත්ස්වේදනය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

උත්ස්වේදනය යනු ශාකවල වායාව කොටස්වලින් ජලය වාෂ්ප ලෙස පිටවීමයි. ප්‍රධාන වශයෙන ශාක පත්‍රයේ පූටික ඔස්සේද, අමතරව සුළු ප්‍රමාණයක් වාසිදුරු ඔස්සේ සහ උච්චර්මය ඔස්සේද උත්ස්වෙදනය සිදුවෙ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උත්ස්වේදනය&oldid=366429" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි