ඊශ්‍රායෙල ජාතික පුස්තකාලය

විකිපීඩියා වෙතින්

ඛණ්ඩාංක: 31°46′33.01″N 35°11′48.58″E / 31.7758361°N 35.1968278°E / 31.7758361; 35.1968278

ඊශ්‍රායෙල ජාතික පුස්තකාලය (הספרייה הלאומית - HaSifria HaLeumit - National Library of Israel) ඊශ්‍රායෙල් රාජ්යයේ ජාතික පුස්තකාල වේ. එය ජෙරුසලමේ හෙබ්රෙව් විශ්ව වල විශ්වවිද්යාලයේ වේ.

ගැලරිය[සංස්කරණය]

අඩවියෙන් බැහැර පිටු[සංස්කරණය]