ඉන්ධන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
දර

පරමාණුක හෝ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් හරහා තාපය පිටකරනු ලබන හෝ යම් ක්‍රියාවක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ලබාගතහැකි ඕනෑම දෙයක් ඉන්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැක.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්ධන&oldid=452624" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි