ඉන්ද්‍රජාල

විකිපීඩියා වෙතින්
ප්‍රාසාංගික කලා (Performing arts)
Major forms

නර්ථනය (Dance) · සංගීතය (Music) · ඔපෙරා (Opera) · Theatre

Minor forms

Circus Arts · Magic · Puppetry

Genres

Drama · Tragedy · Comedy · Tragicomedy · Romance · Satire · Epic · Lyric

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්ද්‍රජාල&oldid=352931" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි