ඉංජිනේරු පීඨය, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
ඉංජිනේරු පීඨය, පේරාදෙණිය‍ විශ්ව විද්‍යාලය
පිහිටුවන ලද්දේ1950
වර්ගයPublic
පීඨාධිපතිProf. W.M.S.B.Weerakoon
පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය349
ශිෂ්‍යයන්1500
පිහිටීමPeradeniya, Sri Lanka
අධ්‍යයන මණ්ඩපSubrban
වෙබ් පිටුවwww.pdn.ac.lk/eng
ඉංජිනේරු පීඨ ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ගය අසල , පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

1950 ජූලි 1 දා පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය ආරම්භ විය. ආරම්භයේදී මෙය කොළඹ පිහිටා තිබූ අතර පසුව එය පේරාදෙණිය වෙත ගෙන යන ලදී.

දෙපාර්තමේන්තු[සංස්කරණය]

පාලක ගොඩනැගිල්ල

දැනට මෙම පීඨය සතුව දෙපාර්තමේන්තු 8ක්[1] ඇත. ඒවා නම්

 • රසායනික සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව[2]
 • සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව[3]
 • පරිගණක ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව[4]
 • විද්යුත් හා ඉලෙක්ටොනික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව[5]
 • ඉංජිනේරු ගණිත දෙපාර්තමේන්තුව[6]
 • යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව[7]
 • නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව[8]

ඉංජීනේරු විද්‍යාව උපාදිධාරීන්[සංස්කරණය]

දෙපාර්ත‍මේන්තු උපාධිධාරීන් ගණන
සිවිල් ඉංජිනේරු 5297
විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු 1680
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු 1255
නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු 826
රසායනික සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු 286
පරිගණක ඉංජිනේරු 283
මුලු ගණන 9627

පීඨාධිපතින්ගේ නම් ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

පහසුකම්[සංස්කරණය]

මෙම විශ්ව වි‍ද්‍යාලය සතුව නොයෙකුත් ශාස්ත්‍රීය පහසුකම්ද සේවා පහසුකම්ද පවතී.

ශාස්ත්‍රීය පහසුකම්[සංස්කරණය]

 • ඉංජීනේරු පුස්තකාලය
 • ඉංජීනේරු වැඩ පොළ
 • Industrial Training and Career Guidance Uනිට්
 • පරිගණනක කේන්ද්‍රය
 • ඉලෙක්ට්‍රෝනික වැඩ පොළ
 • English Language Teaching Unit (ELTU)
  • The Language Laboratory
 • Engineering Education Unit
  • Audio Visual Facility
 • Research and Development Units
  • Engineering Design Centre (EDC)
  • Centre for Engineering Research and Postgraduate Studies (CERPS)

ඉංජිනේරු ප්‍රදර්ශනය EngEx2010[සංස්කරණය]

60 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් පේරාදෙණිය විද්‍යාලය, ඉංජිනේරු පීඨය විසින් සංවිධානය කරන ලද EngEx2010, 2010 සැප්තැම්බර් මස ඉමහත් ජන සහභාගීතවයක් යටතේ නිමාවිය. දින 6 ක් මුලුල්ලේ පැවති ප්‍රදර්ශනය සදහා 100,000 අධික පිරිසක් සහභාගී වූ අතර දිවයින පුරා පාසැල් දරු දැරියන් මෙය නැරඹිමට පැමිණියා.[9]

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]