ඇමෙරිකානු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ආයතනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
United States Public Health Service
United States Public Health Service (logo).svg
Logo of the United States Public Health Service
Flag of the United States Public Health Service.svg
Flag of the U.S. Public Health Service
Agency overview
Formed1798 (reorganized/renamed: 1871/1889/1902/1912)
JurisdictionFederal government of the United States
HeadquartersHubert H. Humphrey Building
Washington, D.C.
Agency executive
Parent agencyDepartment of Health and Human Services
වෙබ් අඩවියwww.hhs.gov/ash
"Public Health Service March"[1]

ඇමෙරිකානු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ආයතනය (ඉංග්‍රීසි:  United States Public Health Service,USPHS) ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ රජයේ ආයතනයකි.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. other(s), Jarminator CMS 3.0 created by Dwayne Jarman, DVM, MPH - page ontent created by. "Ensemble". dcp.psc.gov. Retrieved 26 February 2018.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]