අෂ්කෙනාස් (බහුරුත්හරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

අෂ්කෙනාස් (හෙබ්‍රෙව්: אשכנז‎) යන්නෙන් පහත දේ අදහස් විය හැක:

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]