අම්ලය

විකිපීඩියා වෙතින්
දර්ශීය ලෝහයක් වන සින්ක්, දර්ශීය අම්ලයක් වන හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ය ප්‍රතික්‍රියා කරමින්

අම්ලයක් යනු, එහි ජලීය ද්‍රාවණ, ඇඹුල් රසය, නිල් ලිට්මස් රතු කරලීමේ හැකියාව සහ, භෂ්ම සමග සහ සමහරක් ලෝහ (කැල්සියම් වැනි) සමග ප්‍රතික්‍රියා කොට ලවණ තැනීමේ හැකියාව යන ගුණාංග සහිත.රසායනික ද්‍රව්‍යයයකි. අම්ල වල ජලීය ද්‍රාවණයන්හී pH අගය 7 ට අඩු අගයයක් ගනියි. Ph යනු අම්ල හා භස්ම හදුනාගැනීමට විද්‍යාගාරයේ භාවිත දර්ශකයකි. Ph අගය 7 ට වැඩිනම් භාස්මික වන අතර, එසේම ද්‍රාවණයේ හයිඩ්‍රජන් අයන සාන්ද්‍රණය ඉහළ අගයයක පවතින බවය. අම්ලයක ගුණාංග සහිත වන රසායන ද්‍රව්‍යය හෝ ද්‍රව්‍යය හෝ, ආම්ලික යැයි හැඳින්වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අම්ලය&oldid=480108" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි