අජාන් බ්‍රහ්මවංසෝ හිමි

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අජාන් බ්‍රාහ්ම් තෙරුන් වහන්සේ
Ajahn Brahm (front left)
අජාන් බ්‍රාහ්ම් තෙරුන් වහන්සේ (ඉදිරි වමෙහි)
ගුරුකුලය ථේරවාද බුද්ධ ධර්මය
පෞද්ගලික
ජාතිකත්වය බ්‍රිතාන්‍යය
උපත පීටර් බෙට්ස්
ජ්‍යෙෂ්ඨ පදස්ථාපනය
මරණය වූ ස්ථානය බෝධිඥාන ආශ්‍රමය
අභිධානය ගරු අජාන් බ්‍රහ්මවංසෝ මහ තෙරුන් වහ‍න්සේ
ආගමික චර්යාව
වෙබ්අඩවිය http://www.ajahnbrahm.org/

ඔස්ට්‍රේලියාවේ බෞද්ධ භික්ෂුන් නමකි.