2014 වසරෙහි ඊජිප්තියානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඊජිප්තියානු අරාබි ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යනු ඊජිප්තුවෙහි මූලික නීතිය වෙයි.

2014 වසරෙහි ඊජිප්තියානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, 2014 ජනවාරි මස පැවති ජනමත විචාරයකදී අනුමත කරන ලදි.[1] 2014 ජනවාරි 18 දිනදී ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ සැණින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බලාත්මක විය.[2]


ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "ඊජිප්ට් කනස්ටිට්‍යුෂන් අපෲඩ් බයි 98.1 පර්සෙන්ට්'". අල් ජසීරා ඉංග්‍රීසි. 18 ජනවාරි 2014. Retrieved 18 ජනවාරි 2014.
  2. "අප්ඩේට් 6: 98.1% අපෲස් පෝස්ට් -ජූන් 30 කන්ස්ටිට්‍යුෂන්". අහ්රම් ඔන්ලයින්. 18 ජනවාරි 2014. Retrieved 19 ජනවාරි 2014.