1880 වසර තුළ සාහිත්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
literature තුළ වසර ලැයිස්තුව
poetry තුළ
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

මෙම ලිපිය තුළ 1880 වසර තුළ සිදුවූ සාහිත්‍ය හා අදාළ සිදුවීම් සහ ප්‍රකාශන පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු වේ.

සිදුවීම්[සංස්කරණය]

නව පොත්[සංස්කරණය]

ප්‍රබන්ධ[සංස්කරණය]

ළමා[සංස්කරණය]

නාට්‍ය[සංස්කරණය]

කවි[සංස්කරණය]

ප්‍රබන්ධ-නොවන[සංස්කරණය]

උපත්[සංස්කරණය]

මරණ[සංස්කරණය]

සම්මාන[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. M. Paul Holsinger; Mary Anne Schofield (1992). Visions of War: World War II in Popular Literature and Culture. Popular Press. p. 192. ISBN 978-0-87972-556-3.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1880_වසර_තුළ_සාහිත්‍යය&oldid=665860" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි