ෆොසිල ඉන්ධන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ෆොසිල ඉන්ධන අතරින් එකක් වන ගල් අඟුරු.

මළ ජීවින් පොළොව අභ්‍යන්තරයෙහි වැළලුනු පසු ඔවුන් නිර්වායු වියෝජනය වැනි ස්වභාවික ක්‍රියාවලීන්ට භාජනය වීමෙන් ෆොසිල ඉන්ධන නමැති ඉන්ධන තැනී ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆොසිල_ඉන්ධන&oldid=359138" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි