ෆ්‍රීමේසනරි

විකිපීඩියා වෙතින්
ෆ්‍රීමේසනරි ලාංඡනය
Part of a series of articles on
ෆ්‍රීමේසනරි
Freemason
Core articles

ෆ්‍රීමේසනරි · Grand Lodge · Masonic Lodge · Masonic Lodge Officers · Grand Master · Prince Hall Freemasonry · Regular Masonic jurisdictions · Continental Freemasonry

History

History of Freemasonry · Liberté chérie · Masonic manuscripts

ෆ්‍රීමේසනරි යනු ලක්ෂ හැටක් පමණ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවක් සාමාජිකත්වය දරණ සහෘදයන්ගේ සංවිධානයකි.

ආරම්භය[සංස්කරණය]

මෙහි ආරම්භය අභිරහසක් වන අතර 14 සහ 17 සියවස් අතර ඇරඹූ බව විශ්වාස කරණු ලබයි. ඊජිප්තුවේ ආරම්භවී යුරෝපයේ වර්ධනයවී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට පැතිරී ඇති බවට පිලිගැනීමක් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆ්‍රීමේසනරි&oldid=492338" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි