හෝරාෆුෂී (හා අලිෆ් අතොළුව)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හෝරාෆුෂී
ހޯރަފުށި
දූපත
රටමාලදිවයින්
භූගෝලීය අතොළුවඉහවන්ධිප්පොල්හු අතොළුව
පරිපාලනමය අතොළුවහා අලිෆ් අතොළුව
මාලේ සිට ඇති දුර316.95 කිමී[convert: unknown unit]
රජය
 • සභාවහෝරාෆුෂී දිවයින් සභාව
Dimensions
 • දිගBad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding මී (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding අඩි)
 • පළලBad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding මී (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding අඩි)
ජනගහණය(2006)
 • මුළු2,204
වේලා කලාපMST (UTC+05:00)
ප්‍රාදේශීය කේතය (න්)650, 20