හැරී පොටර් (චිත්‍රපට මාලාව)

විකිපීඩියා වෙතින්

අධ්‍යක්ෂණය

ක්‍රිස් කොලොම්බස් (1–2)

අල්පොන්සෝ ක්වොරන්(3)

මයික් නිවල්(4)

ඩේවිඩ් යේට්ස්(5-8) 

බෙදාහැරීම

වෝනර් බ්‍රෝස් පික්චර්ස්

තිර රචනය

ස්ටීව් ක්ලෝව්ස්  (1–4, 6–8)

මයිකල් ගෝල්ඩන්බර්ග් (5)

නිෂ්පාදනය

ඩේවිඩ් හෙයිමන්

ක්‍රිස් කොලොම්බස් (3)

මාක් රඩ්ක්ලිෆ් (3)

ඩේවිඩ් බැරෝන් (5–8)

ජේ.කේ.රෝලින් (7–8)

රංගනය

ඩැනියෙල් රඩ්ක්ලිෆ්(හැරී)

රූපර්ට් ග්‍රින්ට්(රොන්)

එමා වොට්සන්(හර්මයිනි)

සිනමාකරණය

ජෝන් සීල් (1)

රොජර් ප්‍රාට් (2, 4)

මයිකල් සෙරීසින්(3)

ස්ටැවමීර් ඉඩ්සියැක් (5)

බෘෘනෝ ඩෙල්බොනෙල්

මික් ඕඩ්ස්ලි (4)

මාක් ඩේ (5–8)

සංගීතය

ජෝන් විලියම්ස් (1–3)

පැට්‍රික් ඩොයිල් (4)

නිකොලස් හූපර් (5–6)

අැලෙක්සැන්ඩ්‍රේ ඩේස්පලාට් (7–8)

නිකුත් කළ දිනය

2001–2011

තිරගත වන කාලය

මිනිත්තු 1,179

රට

එක්සත් රාජධානිය එක්සත් ජනපදය

භාෂාව

ඉංග්‍රීසි


හැරී පොටර් (චිත්‍රපට මාලාව)

1.හැරී පොටර් සහ මායා ගල(Harry Potter and The Philosopher's Stone)

2.හැරී පොටර් සහ රහස් කුටිය( Harry Potter and The Chamber Of Secrets)

3.හැරී පොටර් සහ ඇස්කබාන් හි සිරකරු( Harry Potter And The Prisoner of Azkaban)

4.හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය ( Harry Potter and The Goblet Of Fire)

5.හැරී පොටර් සහ ෆීනික්ස් සංවිධානය( Harry Potter of The Order of The Phoenix)

6.හැරී පොටර් සහ අඩ ලේ කුමාරයා( Harry Potter and The Half Blood Prince)

7.හැරී පොටර් සහ මාරණයේ පවිත්‍ර වස්තු - 1 කොටස(Harry Potter and Deathly Hallows-1)

8.හැරී පොටර් සහ මාරණයේ පවිත්‍ර වස්තු -2 කොටස(Harry Potter and Deathly Hallows-2)