හයිඩ්‍රොසොවා

විකිපීඩියා වෙතින්

හයිඩ්‍රොසොවා
සිෆොනොෆොරේ
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය e
රාජධානිය: Animalia
Phylum: Cnidaria
Subphylum: Medusozoa
වර්ගය: {{{1}}}


Owen, 1843

Subclasses and orders

සීලෙන්ටරේටා වංශයේ එක් වර්ගයකි. බුහුබා අවස්ථාව ප්‍රමුඛ ය. තනි හෝ ගණාවාස අකාර මෙඩූසා ඇත. අරීය සමමිතියක් දරයි. මුඛය වටා ඒක ග්‍රාහිකා වළයක් වේ.

උදා: හයිඩ්‍රා, ඔබීලියා, මුහුදු කොරල්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හයිඩ්‍රොසොවා&oldid=361158" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි