හයිඩ්‍රොසොවා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/සැකිල්ල:Taxonomy/Cnidaria|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
හයිඩ්‍රොසොවා
සිෆොනොෆොරේ
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"
Scientific classification e
Unrecognized taxon (fix): Cnidaria
Subphylum: Medusozoa
Class: Hydrozoa
Owen, 1843
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"
Subclasses and orders

සීලෙන්ටරේටා වංශයේ එක් වර්ගයකි. බුහුබා අවස්ථාව ප්‍රමුඛ ය. තනි හෝ ගණාවාස අකාර මෙඩූසා ඇත. අරීය සමමිතියක් දරයි. මුඛය වටා ඒක ග්‍රාහිකා වළයක් වේ.

උදා: හයිඩ්‍රා, ඔබීලියා, මුහුදු කොරල්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හයිඩ්‍රොසොවා&oldid=268496" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි