සොෆලා පළාත (මොසැම්බික්)

විකිපීඩියා වෙතින්

සොෆලා මොසැම්බික් පළාතකි. එහි ජනගහනය 2,259,248 (2017 සංගණනය) ඇත. [1] බේරේ යනු පළාතේ අගනුවර වේ.

දිස්ත්‍රික්ක[සංස්කරණය]

සොෆලා පළාත දිස්ත්‍රික්ක 13 කට බෙදා ඇත:

 • බේරේ දිස්ත්‍රික්කය
 • බුසි දිස්ත්‍රික්කය
 • කායා දිස්ත්‍රික්කය
 • චෙම්බා දිස්ත්‍රික්කය
 • චෙරිංගෝමා දිස්ත්‍රික්කය
 • චිබබාවා දිස්ත්‍රික්කය
 • ඩොන්ඩෝ දිස්ත්‍රික්කය
 • ගොරොන්ගෝසා දිස්ත්‍රික්කය
 • මාරෝමියු දිස්ත්‍රික්කය
 • මචංග දිස්ත්‍රික්කය
 • මාරිංගු දිස්ත්‍රික්කය
 • මුවන්සා දිස්ත්‍රික්කය
 • නමතන්ද දිස්ත්‍රික්කය

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

 1. "Total Population By Provinces - 2006". Instituto Nacional de Estatística. November 24, 2007 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2008-06-15.