සොරණාතොට කොළොන්ගහමඩිත්ත අම්බලම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සොරණාතොට කොළොන්ගහමඩිත්ත අම්බලම
සොරණාතොට කොළොන්ගහමඩිත්ත අම්බලම is located in ශ්‍රී ලංකාව
සොරණාතොට කොළොන්ගහමඩිත්ත අම්බලම
සොරණාතොට කොළොන්ගහමඩිත්ත අම්බලම
ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිහිටීම
සාමාන්‍ය තොරතුරු
ඛණ්ඩාංක7°04′09″N 81°01′19″E / 7.0692259092°N 81.0220785357°E / 7.0692259092; 81.0220785357ඛණ්ඩාංක: 7°04′09″N 81°01′19″E / 7.0692259092°N 81.0220785357°E / 7.0692259092; 81.0220785357

සොරණාතොට කොළොන්ගහමඩිත්ත අම්බලම ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි අම්බලමකි.[1]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Kolongahamaditta Ambalama at Soranathota – සොරණාතොට කොළොන්ගහමඩිත්ත අම්බලම". Retrieved 2019-06-19.