සෙවුම් යන්ත්‍රය (පරිගණන)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සෙවුම් යන්ත්‍රයක් යනු පරිගණක පද්ධතියක ගබඩා කර ඇති තොරතුරු සොයාගැනුම හැකි වන පරිදී සැලසුම් කර ඇති තොරතුරු සමුද්ධරණ පද්ධතියකි.