සෙවුම් යන්ත්‍රය (පරිගණන)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

සෙවුම් යන්ත්‍රයක් යනු පරිගණක පද්ධතියක ගබඩා කර ඇති තොරතුරු සොයාගැනුම හැකි වන පරිදී සැලසුම් කර ඇති තොරතුරු සමුද්ධරණ පද්ධතියකි.