සෙල්ලම්

විකිපීඩියා වෙතින්
ළමයි වැලි සෙල්ලම් කරමින්

විනෝදය සහ ආස්වාදය සඳහා විවේක වේලාවන්හීදී කැමැත්තෙන් කරන්නාවූ ක්‍රියාකරකම් පරාසයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සෙල්ලම්&oldid=470365" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි