සිංහල දෙවිවරු සහ හින්දු දෙවිවරු අතිපිහිත වීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල දෙවියෙක් සහ සමාන චරිත හෝ ශාරීරක ලක්‍ෂණ සහිත හින්දු ‍දෙවියෙක් සමග අතිපිහිතව හඳුනාගන්නා අවස්ථා මෙම ලිපියට විශය වේ.

උපුල්වන් දෙවියෝ සහ විෂ්ණු දෙවියෝ[සංස්කරණය]

කතරගම දෙවියෝ සහ මුරුගන් දෙවියෝ[සංස්කරණය]