සැකිලි සාකච්ඡාව:Help me

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

Need a help to translate this article. pls contribute. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:38, 16 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]

intwerwiki link to English & the doc seems to be wrong Singhalawap (talk) 16:20, 4 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)[reply]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිලි_සාකච්ඡාව:Help_me&oldid=148832" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි