සැකිලි සාකච්ඡාව:DMCA

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

තාවකාලික විසඳුම[සංස්කරණය]

මෙම සැකිල්ල වෙනුවට තාවකාලික ලෙස {{දිනය සහිත නඩත්තු ප්‍රවර්ගය}} භාවිතා වේ. Lee (talk) 09:20, 23 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

විකල්ප ලෙස {{DMCA-සිංහල}} භාවිතා වේ. Lee (talk) 09:28, 23 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිලි_සාකච්ඡාව:DMCA&oldid=519309" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි