සැකිලි සාකච්ඡාව:සන්තති යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

ඒකාබද්ධය[සංස්කරණය]

මෙහි ඇති සියලුම කරුණු {{Continuum mechanics}} සැකිල්ල වෙතට එක් කළ පසු, එය මෙහි ගෙන ආ යුතුය. -- Lee (talk) 07:03, 22 පෙබරවාරි 2023 (යූටීසී)[reply]