සැකිලි සාකච්ඡාව:තොරතුරුකොටුව මෙහෙයුම් පද්ධති අනුවාද

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉංග්‍රීසි විකියෙහිදී ඔබ මෙය කිරීමට උත්සාහ කොට පසුබැස ඇත. මෙහි එම අසාර්ථකත්වය යළි උත්සාහ කරන්නේ ඇයි? ---- Shwetha (talk) 19:31, 10 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

අනේ කාලේ වනේ වාසේ. ඇඩ්මිනිස්ට්‍ර මෙතන ඉදගෙන ඉද්දි, Administers Only ටැග් එක දානවා. Surendra Rulz ඔබ මීට වඩා වගකීමෙන් හැසිරෙන්න.--Ravindu Navin (talk) 01:00, 11 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

එහෙත් එය ඔබ යළි යොමුවක් දැම්මද මෙහෙයුම් පද්ධති අනුවාද හා මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා අදාළ වන කරුණු වෙනස්‍ ය.