සැකිලි සාකච්ඡාව:තොරතුරුකොටුව ගීතය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Template:Infobox single මෙතනට යළි යොමු කිරීම වැරදියි. ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ එනමින් වෙනම සැකිල්ලක් ඇත.----Randeerjayasekara (talk) 15:59, 30 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)